Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Πυρασφάλειας

Ενημέρωση του Προσωπικού της εταιρίας από τον Πρόεδρο του Σωματείου ΑμεΑ Π.Ε. Ξάνθης
19 Μαρτίου 2018
Προπληρωμένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών
6 Δεκεμβρίου 2018
Προβολή όλων

Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα Πυρασφάλειας

Η συνεχής ενημέρωση του προσωπικού για θέματα ασφάλειας και υγείας είναι σημαντική για την εταιρεία μας. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 έγινε ενημέρωση σε θέματα πυρασφάλειας απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης. Τέθηκαν ερωτήσεις και έγινε επίδειξη πυρόσβεσης. Το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας ευχαριστούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ενημέρωση.