ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προσκλήσεις Μετόχων της εταιρείας

  • Πρόσκληση Γ.Σ. 10-09-2021

  • Εξουσιοδότηση Γ.Σ. 10-09-2021


  • Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου Covid-19  η χρήση μάσκας στα λεωφορεία και στους εσωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική.


    Η μη εφαρμογή των ανωτέρω επισύρει πρόστιμο    300 € σε κάθε επιβάτη.